تماس: 04144340117
  • آدرس: استان آذربایجان شرقی-شهرستان اهر-شهرک شیخ شهاب الدین فاز3 -بالاتر از اداره فنی و حرفه ای-مرکز سلامت روان جامعه نگر

مرکز سلامت روان جامعه نگر

مرکز سلامت روان جامعه نگر
آدرس: استان آذربایجان شرقی-شهرستان اهر-شهرک شیخ شهاب الدین فاز3 -بالاتر از اداره فنی و حرفه ای-مرکز سلامت روان جامعه نگر